Kriminogena faktorer förknippade med ungdomskönsmän - en kvalitativ tvärvetenskaplig bedömning av fallstudier (2018)