Cybersex-missbruk bland ungdomar: kliniska, psykopatologiska, sociala och psykiska aspekter (2018)