Bestämning av pornografiska exponeringseffekter på ungdomar och högskolor i ungdomsåren i Sanggau-distriktet, västra Kalimantan (2019)