Effekt av sexuell kunskap och inställning, exponering för elektronisk mediepornografi, peergrupp och familjeintimitet, om sexuell beteende bland ungdomar i Surakarta (2018)