Uppskattning av den longitudinella kopplingen mellan ungdomars sexuella beteende och exponering för sexuellt medieinnehåll (2009)