Erfarenheter av och attityder gentemot pornografi bland en grupp svenska gymnasieelever (2009)