Exponering av taiwanesiska ungdomar på pornografiska medier och dess inverkan på sexuella attityder och beteende (1999)