Exponering för sexuellt uttryckliga medier under tidig tonårstid är relaterat till riskabelt sexuellt beteende i framväxande vuxen ålder (2020)