Exponering för X-rated filmer och ungdomars sexuella och preventivrelaterade attityder och beteenden (2001)