Fiktion eller inte? Femtio nyanser är associerade med hälsorisker hos ungdomar och unga vuxna kvinnor (2014)