Frekvensen av användningen av pornografi är indirekt förknippad med lägre relativ självförtroende genom depressionssymptom och fysiskt angrepp bland kinesiska unga vuxna (2011)