Frekventa användare av pornografi. En befolkningsbaserad epidemiologisk studie av svenska ungdomar (2010)