Könsmässig skillnad, klassnivå och rollen som internetberoende och ensamhet i sexuella tvångsförmåga bland gymnasieelever (2017)