Mänsklig sexuell utveckling är föremål för kritisk periodlärning: konsekvenser för sexuell missbruk, sexuell terapi och för barnbearbetning (2014)