Påverkan av medier på barn och ungdomar: En 10-årig granskning av forskningen (2001)