Influensa av exponering av pornografi och vänner på partnermedias beteende hos sexuella ungdomar i det heliga distriktet (2018)