Influensa av oinskränkt tillgång till erotik på ungdomars och unga vuxnas disposition mot sexualitet (2000)