Internetpornografivisningsförmåga som en riskfaktor för ungdomars Internetberoende: Den moderativa rollen i klassrums personlighetsfaktorer (2018)