Är pornografiförbrukningen förknippad med kondomanvändning och berusning vid anslutning? (2015)