Lägre psykiskt välbefinnande och överdriven sexuell intresse förutsäga symtom på tvångsmässig användning av sexuellt stötande internetmaterial bland ungdomar (2015)