Massmediaeffekter på ungdoms sexualbeteende Bedömning av skadeståndsanspråk (2011)