Pornografisk exponering över livskursen och svårighetsgraden av sexuella brott: Imitation och katartiska effekter (2011)