Pornografi använder som en riskmarkör för ett aggressivt beteendemönster hos sexuellt reaktiva barn och ungdomar (2009)