Sexuellt beteende bland ungdomar på landsbygden i östra Uganda: tvärsnittsstudie (2019)