Föreningen mellan exponering för pornografi och sexuell beteende hos ungdomar i Medan, Nord Sumatera (2018)