Komponenterna i den ungdomliga hjärnan och dess unika känslighet mot sexuellt explicit material (2019)