Pornografins sammanflytning, grupptryck och hemmiljö för gymnasieelever Sexuellt beteende, rådgivningskonsekvenser (2019)