Inverkan av sexuellt explicit Internetmaterial och kamrater på stereotypa övertygelser om kvinnors sexuella roller: likheter och skillnader mellan ungdomar och vuxna (2011)