Den upplevda upplevelsen av ungdomsbrottslingaren: En fenomenologisk fallstudie (2016)