Förhållandet mellan frekvent pornografiförbrukning, beteenden och sexuell uppmärksamhet bland ungdomar i Sverige (2017)

sexual.reproductive.healthcare.PNG