Förhållandet mellan sexuellt innehåll på massmedia och sociala medier: En longitudinell studie (2015)