Förstå och förutsäga profiler av tvångssyndrom hos ungdomar (2018)