Sensibiliseringsforskning

sensibilisering

Detta avsnitt behandlar forskningen om sensibilisering. Sensibilisering är ökningen av känslighet för ett läkemedel eller naturlig belöning efter fortsatt användning. Sensibilisering är en manifestation av neuroplastiska förändringar som svar på upprepad exponering, och vissa forskare har antagit att det är ett beteendemässigt samband mellan ökat begär och utveckling av beroende. Enkelt uttryckt: fortsatt användning skapar kraftfulla, motiverande minnen relaterade till ens beroende. När de aktiveras med ledtrådar, rör dessa minnen efter begär samtidigt som dopamin ökar. Sensibiliserade vägar förblir långt efter att missbrukaren slutar använda.