Dopamin, lärande och belöningssökande beteende (2007)

Acta Neurobiol Exp (krig). 2007;67(4):481-8.

Arias-Carrión O1, Pŏppel E.

Abstrakt

Dopaminerga nervceller i mellanhjärnan är den viktigaste källan till dopamin (DA) i hjärnan. DA har visat sig vara inblandad i kontrollen av rörelser, signalering av fel i förutsägelse av belöning, motivation och kognition. Cerebral DA-utarmning är kännetecknet för Parkinsons sjukdom (PD). Andra patologiska tillstånd har också associerats med DA-dysfunktion, såsom schizofreni, autism och hyperaktivitetsstörning hos barn, såväl som drogmissbruk. DA är nära förknippat med belöningssökande beteenden, såsom tillvägagångssätt, konsumtion och missbruk. Nyare undersökningar tyder på att avfyring av DA-neuroner är en motiverande substans som en följd av belöningsförväntan. Denna hypotes baseras på bevisen att när en belöning är större än förväntat ökar avfyrningen av vissa DA-neuroner, vilket följaktligen ökar lusten eller motivationen mot belöningen.