Porn, kamrater och munnkön: Medelhavande roll för peer-normer om pornografi påverkan på oralsex (2018)

Vogels, Emily A. och Lucia F. O'Sullivan.

Mediepsykologi (2018): 1-31.

https://doi.org/10.1080/15213269.2018.1483249

SAMMANDRAG

Målet med denna studie var att erbjuda insikter om hur användningen av pornografi kan vara kopplad till unga vuxna sexuella erfarenheter via medlingsrollen av peer-normer (dvs. deras uppfattningar om vilka könsstycken med samma kön gör sexuellt). Vi fokuserade på oralsexbeteende, eftersom det är vanligt inom pornografi och bland ungdomar. Unga vuxna (= 349; åldrarna 19–30; 54% kvinnor) rekryterades via en Crowdsourcing-webbplats. Deltagarna slutförde en anonym onlineundersökning om frekvensen att de observerade olika sexuella beteenden i onlinepornografi, frekvensen som de engagerade sig i dessa beteenden och deras uppfattningar om frekvensen som deras kamrater engagerade sig i dessa beteenden. Frekvensen för att se cunnilingus (män) eller fellatio (kvinnor) i pornografi förutspådde hur ofta de engagerade sig i oralsex, och denna association medierades av deras uppfattning om hur ofta deras kamrater engagerade sig i oralsex. Peer normer förmedlade inte hur ofta de fick oralsex. Resultaten diskuteras när det gäller konsekvenser för att förstå hur pornografi kan relatera till ungdomars sociala normer kring oralsex och deras utförande av sexuellt beteende, liksom för att förstå i allmänhet hur mediekonsumtion relaterar till antagande av mediebeteende genom att föreslå en social norm.