Forskning

Neuralkorrelationer av sexuell signalreaktivitet hos individer med och utan tvångsmässigt sexuellt beteende