EMDR (desinfektion och ökning av ögonrörelser)

EMDR (Ögonrörelse desensibilisering och upparbetning) är en typ av terapi som kan hjälpa till med omprogrammering av trauma.

En återhämtande porrberoende rapporterade:

Jag är fast besluten att läka mig själv. Jag ser en terapeut att hjälpa mig runt ångest genom att göra sensat fokus och EMDR och meditation. Saker går bra.

En polisvakt som måste titta på störande bilder finner EMDR till hjälp att stanna på en jämn köl:

Jag har en bra psykolog som har hållit mitt perspektiv på vad jag gör ganska hälsosamt. Han använder en teknik som kallas EMDR - som intressant nog har att göra med att förändra hjärnmönster - i princip utnyttjar neuroplasticitet för att hålla mig frisk. Kan vara något som kan vara till nytta för dina killar!