Hjärnutbildning ökar dopaminutsläpp (2011)

KOMMENTARER: Det verkar som att arbetsminnesutbildning kan öka dopamin och frontal cortex funktion. Båda nedgången med beroende.

5 augusti 2011 i psykologi och psykiatri

Det är känt att träning kan förbättra arbetsminnet. I en ny studie i Science visar forskare från Karolinska Institutet, Umeå universitet, Åbo Akademi University och Åbo universitet för första gången att arbetsminneutbildning är förknippad med en ökad frisättning av neurotransmitterdopamin i specifika hjärnregioner.

”Arbetsminneträning resulterade i ökad dopaminfrisättning i kaudatet, en region belägen under neokortexen, där det dopaminerga inflödet är särskilt stort”, säger Lars Bäckman, professor vid Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom studien. "Denna observation visar vikten av dopamin för att förbättra arbetsminnets prestanda."

I studien var 10 unga finska män utbildade i uppdatering av arbetsminne i fem veckor med hjälp av en brevminneuppgift. Deltagarna presenterades med 7 till 15 brev under 45 minuter tre gånger per vecka på en skärm som stängdes av efter presentation. Uppgiften var att komma ihåg de sista fyra bokstäverna i sekvensen i rätt ordning. (Utbildningen kan hittas på nätet, se länken längre ner)

Jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon utbildning visade den utbildade gruppen en gradvis förbättring av arbetsminnesprestanda. Resultat från en PET-skanning visade en ökad frisättning av dopamin i kaudatet efter träning. Dessutom sågs dopaminfrisättning under brevminneuppgiften också före träning; denna frisättning ökade markant efter träning.

Vidare uppvisades förbättringar efter träning i en ouppdragen uppgift som också kräver uppdatering.

”Dessa resultat tyder på att utbildningen generellt förbättrade arbetsminnet”, säger professor Lars Nyberg vid Umeå universitet.

Tillhandahålls av Karolinska Institutet