Återuppta råd och observationer: från framgångsrika ombyggare