Dag 40. Några observationer och råd, särskilt till nyare killar