Fem till synes kontraintuitiva attityder mot att sluta