Detta är ett enkelt och kraftfullt verktyg som Yale Professor Judson Brewer rekommenderar för skickligt hantering av våra uppmaningar.

”Med missbrukare använder vi en REGN akronym. Vi får dem till:

R - Inse hur begäret känns.

A - Låt den vara närvarande utan att skjuta bort den, låt den komma upp, göra sin dans och blekna bort.

I - Undersök hur begär känns i min kropp just nu med nyfikenhet.

N - Observera begäret när det kommer och går med spänningar, längtan och täthet i kroppen.

Vi har i vår forskning funnit att ju mer dessa missbrukare utövar detta tillvägagångssätt, desto mer skickliga blir de för att "uppmana till surfing" eller rida ut sina behov utan att agera på dem. "

~ Judson Brewer, MD, Ph.D., biträdande professor (adjungerad) av psykiatri; Medicinsk direktör, Yale Therapeutic Neuroscience Clinic

Detta är ett enkelt och kraftfullt verktyg som Yale Professor Judson Brewer rekommenderar för skickligt hantering av våra uppmaningar.