Detta är ett enkelt och kraftfullt verktyg som Yale Professor Judson Brewer rekommenderar för skickligt hantering av våra uppmaningar.