Höga nivåer av hjulkörning skyddar mot beteendessensibilisering mot kokain (2013)

Behav Brain Res. 2013 Jan 15; 237: 82-5. doi: 10.1016 / j.bbr.2012.09.014.

Renteria Diaz L1, Siontas D, Mendoza J, Arvanitogiannis A.

Abstrakt

Även om det inte finns någon tvekan om att den direkta effekten av stimulerande läkemedel på hjärnan är nödvändig för sensibilisering av deras beteendestimulerande effekter, indikerar flera experiment att läkemedelsverkan ofta inte är tillräcklig för att producera sensibilisering. Det finns betydande bevis på att många individuella egenskaper och erfarenhetsvariabler kan modulera beteendemässiga och neurala förändringar som ses efter upprepad exponering för stimulerande läkemedel. I det arbete som presenterades här undersökte vi om kronisk hjulkörning skulle modulera beteendemässig sensibilisering för kokain, och om något sådant inflytande var beroende av individuella skillnader i hjulkörning.

Vi fann att en 5- eller 10-veckors upplevelse med hjulkörning skyddar mot beteendemässig sensibilisering för kokain men endast hos djur med en naturlig tendens att köra mest. Att förstå mekanismen som ligger till grund för den modulerande effekten av hjulkörning på beteendesensibilisering kan ha viktiga konsekvenser för framtida studier om kopplingen mellan läkemedelsinducerad beteendemässig och neural anpassning.

PMID: 22985687

DOI: 10.1016 / j.bbr.2012.09.014