Insight Into Teenage Brain: Adriana Galván på [e-postskyddad]

Forskare Adriana Galván beskriver sin forskning som visar att ungdomar har ett överaktivt belöningssystem.