Sex, droger, hjärnor och politik (professor Fred Toates)

British Neuroscience Association

Föreläsning av emeritusprofessor i biologisk psykologi Fred Toates, en pionjär inom studier av det dopaminerga systemet i hjärnan och dess roll i sex, missbruk och motivation i allmänhet - och författare till Hur sexuell önskan fungerar: Enigmatisk uppmaning.

Ett brett spektrum av olika beviskällor är konvergerande på en förståelse att människans hjärna är organiserad i en hierarkisk struktur. Hjärnområden som är gamla både när det gäller utveckling och utveckling samverkar med nya regioner. Undersökning av hur denna kombination av regioner producerar beteende har givit några viktiga insikter. Dessa involverar ett brett spektrum av fenomen, alltifrån logisk resonemang, hur människor blir beroende av mord, att rösta val i val. Föreläsningen kommer att utforska en rad av dessa fenomen. Frederick Toates är.

Titta på video