Stefanie Carnes PhD | Kompulsivt och beroendeframkallande sexuellt beteende: Kontroversen, diagnosen och konsekvenserna för behandling (2019)