Kasta dina läroböcker: Dokument omdefinierar sexualmissbruk