ไคลด์ลูอิสสัมภาษณ์ Gary บนพื้นดินเป็นศูนย์ (รายการวิทยุที่รวบรวม)

“ World of Whorecraft: Porn And The Coolidge Effect”

การแสดงนี้มีความยาว 3 + ชั่วโมง Gary เข้าสู่ระบบโดยประมาณ 43 นาที

ฟังเพื่อแสดง