“ การติดสื่อลามก: ไม่ใช่เรื่องทั้งหมด” PsychCentral

ปัญหาของการติดสื่อลามกเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่เสียงทั้งหมดนี้อาจทำให้เราเสียสมาธิจากความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่มีสุขภาพดี: การปรับสภาพทางเพศของวัยรุ่น อ่านเพิ่มเติม

ฉันตรวจสอบฟอรัมกู้คืนออนไลน์ยอดนิยมจำนวนหนึ่ง ฉันได้อ่านรายงานตัวเองของชายหนุ่มที่มีสุขภาพดีเป็นพัน ๆ คนที่รักษาอาการรุนแรงรวมถึงความผิดปกติทางเพศ (anorgasmia การหลั่งล่าช้าการหย่อนสมรรถภาพทางเพศการสูญเสียความสนใจต่อคนจริง) โดยการลบตัวแปรเดียว: การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต