Porn กับการมีเพศสัมพันธ์กับคนจริงๆ (RelationshipSchool)

smart.coup_.PNG

"เรามีสมองส่วนใหญ่ที่ทุ่มเทให้กับเรื่องเพศ คุณต้องการฝึกสมองให้ตื่นตัวด้วยอะไร? คนจริงหรือร่างกายบนหน้าจอ?”

พอดคาสต์ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการใช้สื่อลามกและความสัมพันธ์ ฟังที่นี่